Om foreningen

Historie

Håndværker- og Borgerforeningen

 

 

 

Ebeltoft Håndværker og Borgerforening er stiftet ved en stiftende generalforsamling den 20. december 1878 på Gæstgivergården.
Foreningens oprindelige navn var Haandværker- og Industriforeningen i Ebeltoft.

Foreningen er således en af byens ældste foreninger.Håndværkerforeningen, som foreningen kaldes i det daglige, ønsker at markere sig som en tværfaglig, lokalpolitisk forening, som gerne sætter sine fingeraftryk på erhvervs- og samfundsforholdene i lokalområdet.Foreningen ønsker at præge udviklingen i lokalsamfundet ved engageret at igangsætte og deltage i aktiviteter samt give sin mening til kende i den erhvervspolitiske debat.Foreningen er således ved bestyrelsesmedlemmer eller delegerede repræsenteret i en lang række foreninger og institutioner i området, ligesom vi sammen med Turistforeningen, Syddjurs Erhvervsforening samt Handelsstandsforeningen markerer os i enkeltsager af fælles betydning.

Gennem medlemskabet og samarbejdet i Håndværkerforeningen er det enkelte medlem med til at varetage og fremme erhvervslivets interesser i området.Jo flere vi er, jo stærkere står vi i debatten, og det er derfor bestyrelsens erklærede mål at få så mange erhvervsaktive som muligt som medlemmer.Foreningen står desuden som arrangør af en bred vifte af faglige foredrag og selskabelige sammenkomster, hvoraf den mest traditionsrige er nytårsfesten den første lørdag i det nye år. Blandt de tilbagevendende arrangementer kan også nævnes teaterture samt rundtur til Århus Havn.Det har været bestyrelsens mål at holde kontingentet på et så lavt niveau, at alle kan deltage, og for et beskedent beløb om året kan også du få indflydelse på arbejdet i foreningen – samt deltage i de forskellige arrangementer.

 

 

 

Tilbud fra SMVDanmark

Spil Varelotteriet

Store vinderchancer
Støt Ebeltoft Håndværker- og Borgerforening

Send en besked til os